back
Danske Svampe   |   MycoKey   | Danmarks svampeatlas
Svamperiget

stamtræ over alle biologiske organismer.
chromister
protozoer
planter
svampe
dyr
arkebakterier
bakterier
eukaryoter
de syv riger
 Svamperiget

En simpel definition:
En svamp er en organisme, der er opbygget af hyfer, der formerer sig med sporer og som ikke har grønkorn.

En mere præcis definition:
En svamp er en heterotrof organisme med pladeformede cristae, AAA-lysinsyntesevej og kitin i cellevæggene.

Læs mere om de syv riger her.

stamtræ
 Svamperiget

Til midten af forrige århundrede blev svampene regnet til planteriget som en slags „lavere planter” (ofte kaldet kryptogamer), men omkring 1950-60 erkendte man, at svampene var så afvigende fra andre organismer, at de skulle have deres eget rige: svamperiget (Fungi).

Siden har ultrastrukturelle og senest molekylære studier vist, at dette er korrekt, og at svampene er nærmere beslægtede med dyrene end med planterne. Man regner med at de første svampe er opstået for over 500 millioner år siden.

Der er kendt cirka 100.000 svampearter, men formodentlig findes der i virkeligheden mellem 1 og 1,5 million arter. Der findes hvert år nye svampearter i Danmark, men den fleste ukendte arter skal givetvis findes i troperne.

Svamperiget inddeles (i øjeblikket) i 8 rækker, hvoraf kun sæksvampene (Ascomycota) og basidiesvampene (Basidiomycota) omfatter arter, der danner frugtlegemer. De øvrige svampe er mikrosvampe uden egentlige frugtlegemer.

række
antal arter
frugt-
legemer
andet
Chytridiomycota (piskesvampe) ≈ 900 ÷ mikrosvampe, lever mest i vand,
med zoosporer
Neocallimastigomycota ÷ mikrosvampe, i drøvtygger-maver,
med zoosporer
Blastocladiomycota ÷ mikrosvampe, med zoosporer
Microsporidia mange ÷ encellede parasitter i dyr
Glomeromycota ≈ 200 ÷ mikrosvampe, danner a-mykorrhiza
Zygomycota” (koblingssvampe) ≈ 600 ÷ formgruppe, mikrosvampe, omfattende bl.a. mug og flueskimmel
Ascomycota (sæksvampe) ≈ 45.000 + /÷

bægersvampe, kernesvampe, skivelaver m.fl.

Basidiomycota (basidiesvampe) ≈ 30.000 +/÷ lamelsvampe, rørhatte, poresvampe, barksvampe, køllesvampe, bævresvampe, rustsvampe, brandsvampe m.fl.

hent stamtræ som pdf

Amanita
Cortinarius
Ramariopsis