Jens H. Petersen 

Curriculum vitae

Born 12/11 1956 in Århus, Denmark

1983-. Working with photography and layout.

1987. Cand. scient. in mycology, University of Aarhus.

1987-2011. Teacher in mycologi at the University of Aarhus, Denmark.

Jens H. Petersen Jens H. Petersen
Jens (& Thomas Læssøe relaxing) Jens and his macro gear (photo: Caroline Hobart)

Work as a mycological illustrator, see here . . .

Work as a fine arts photographer, see here . . .

Work with organic orchards, see here . . .

 

Varia

1983. Mycological fieldwork and photographer in western Greenland.

1988-. Editor at the Danish Mycological Societies periodical "Svampe".

1988 & 1989. Mycological fieldwork and photographer in The Faroe Islands.

1989. Mycological fieldwork and photographer in eastern Greenland.

1993-. Editor of the series "Fungi of Northern Europe".

1990-1999. Member at the executive committee of the Danish Mycological Society.

1996-. Contributer to and project coordinator of the computerized key system MycoKey.

1998-. Webmaster of the web site www.mycokey.com containing more that 6000 html-documents concerning fungi.

2001. Mycological fieldwork and photographer in Burkina Faso.

2002-. Contributer of mycological texts to the Danish encyclopaedia "Den Store Danske Encyklopædi".

2002- 2004. Fieldwork, photographer and database manager on The fungi of Ecuador-project.

2005-. Webmaster and project designer in the mycological education site www.danske-svampe.dk.

2009-. Database photographer, manager, webmaster and mycologist on the Danish Fungus Atlas www.svampeatlas.dk.

2010-2011. Fieldwork, database manager, photographer and mycologist on The fungi of Bhutan-project.

Publications

Borgen, T. & J.H. Petersen 1993. Svampe i Grønland. - Atuakkiorfik, 112 pages.

Borgen, T. & J.H. Petersen 1993. Pupiit. - Atuakkiorfik, 112 pages.

Frøslev, T.G., Læssøe, T., Petersen, J.H. & Heilmann-Clausen, J. 2012. Danmarks Svampeatlas – resten af perioden – Svampe 66: 32-37.

Gillen, K. Læssøe, T. & Petersen, J.H. 2011. Ny slægt og art i Danmark: Lungemos-Gobleskive (Pezoloma marchantiae). – Svampe 63: 39.40.

Heilmann-Clausen, J., Læssøe, T. & Petersen, J.H. 2010. Trompet-Stilkporesvamp (polyporus tubaeformis) – en fanfare fra sumpen. – Svampe 61: 26-28.

Heilmann-Clausen, J., Læssøe, T., Petersen, J.H. & Vesterholt, J. 2009. – Svampejagten.
– Danmarks svampeatlas, 52 pages. pdf

Knudsen, Henning & Jens H. Petersen 1983-1999. Politikens svampebog (1-4 edition). - Politiken, 224 pages.

Knudsen, Henning & Jens H. Petersen 2003. Politikens svampebog (5. edition). - Politiken, 313 pages.

Knudsen, Henning & Jens H. Petersen 2004. Bonniers Svampbok. - Bonnier, 313 pages.

Knudsen, Henning & Jens H. Petersen 2005. Les champignons dans la nature. - Delachaux et niestlé, 313 pages.

Knudsen, Henning & Jens H. Petersen 2005. Paddestoelen gids van Europe. - Tirion natuur, 313 pages.

Læssøe, T., Frøslev, T.G., Heilmann-Clausen, J. & Petersen, J.H. 2012. Har du husket gummistøvlerne? – Svampe 66: 20-31.

Læssøe, T., Heilmann-Clausen, J., Frøslev, T.G. & Petersen, J.H. 2013. Danmarks svampeatlas – 2012 sæsonen. – Svampe 67: 1-10.

Læssøe, T., Heilmann-Clausen, J., Frøslev, T.G. & Petersen, J.H. 2013. Behold bare gummistøvlerne på! – Svampe 67: 13-36.

Læssøe, T., Heilmann-Clausen, J., Vesterholt, J. & Petersen, J.H. 2010. Hvordan går det med danmarks svampe?. – Svampe 62: 1-10.

Læssøe, T., Heilmann-Clausen, J., Petersen, J.H. & Vesterholt, J. 2011. Danmarks svampeatlas – 2010 sæsonen. – Svampe 63: 6-13.

Læssøe, T., Heilmann-Clausen, J. & Petersen, J.H. 2012. Danmarks svampeatlas – 2011 sæsonen. – Svampe 65: 6-11.

Læssøe, T. & J.H. Petersen 2005. Haslen og dens svampe - et eksempel på biologisk mangfoldighed. - Svampe i verden 10-15.

Læssøe, T. & J.H. Petersen 2005. Pandoras æske - svampenes spidsfindige rige. - Kaskelot 152: 8-12.

Læssøe, T. & J.H. Petersen 2005. Svampe i verden - MycoKey let udgave. CD-rom.

Læssøe, T. & Petersen, J.H. 2007. En pinse med 24 nye danske sæksvampe. – Svampe 56: 21-28.

Læssøe, T. & Petersen, J.H. 2008. Svampelivet på ækvator. – Svampe 58: 1-52. pdf

Læssøe, T. & Petersen, J.H. 2010. Lungemos-mosbæger (Octospora ithacaensis). – Svampe 61: 22-23.

Læssøe, T. & Petersen, J.H. 2010. Faldskærms-Huesvamp (Heminycena ignobilis) – en ny jordboende huesvamp. – Svampe 61: 29-31.

Læssøe, T. & Petersen, J.H. 2012. En overraskende kæmpeforekomst af Frugt-Sodskive (Lambertella corni-maris) på mummificerede æbler. – Svampe 66: 44-46.

Læssøe, T. & Petersen, J.H. 2013. Ny dansk Sumpskive – „Ombrophila pileata”. – Svampe 67: 53.

Læssøe, T. & Petersen, J.H. 2019. Nordeuropas svampe. Gyldendal, 1717 p.

Læssøe, T. & Petersen, J.H. 2019. Fungi of Temperate Europe. Princeton University Press, 1717 p.

Petersen, J.H. 1983. Lakporesvampene (Ganoderma) i Danmark og Europa. - Svampe 7: 1-11.

Petersen, J.H. 1987. Ganoderma in Northern Europe. The Mycologist 2 (1987): 62-67.

Petersen, J.H. 1988. Sæsonens art. Hassel-Læderskive. - Svampe 17: 45-46.

Petersen, J.H. 1988. Sæsonens art. Skær Huesvamp. - Svampe 18: 49-50.

Petersen, J.H. 1989. Sæsonens art. Anemone-Knoldskive. - Svampe 19: 37-38.

Petersen, J.H. 1989. Masseforekomst af Grov Lakporesvamp (Ganoderma adspersum (Schulzer) Donk). - Svampe 20: 88.

Petersen, J.H. 1989. Hvid Pigsvamp (Hydnum albidum Peck). - Svampe 20: 88-89.

Petersen, J.H. 1989. Hvid Hængepig (Mucronella calva (Alb. & Schw. ex Schw.) Fr.). - Svampe 20: 89-90.

Petersen, J.H. 1989. Kødfarvet Grenkølle (Lentaria byssiseda (Pers.: Fr.) Corner). - Svampe 20: 90.

Petersen, J.H. 1989. Purpurfarvet Indigo-Rørhat (Boletus luridus var. rubriceps Marie). - Svampe 20: 90-92.

Petersen, J.H. 1989. Sæsonens art. Teglfarvet Labyrintsvamp. - Svampe 20: 100-101.

Petersen, J.H. 1990. Sæsonens art. Sortbæger. - Svampe 21: 6-7.

Petersen, J.H. 1991. Sæsonens art. Hættemorkel. - Svampe 23: 9-10.

Petersen, J.H. 1991. Sæsonens art. Omkring Almindelig Pigsvamp. - Svampe 24: 12-13.

Petersen, J.H. 1992. Sæsonens art. Tidlig Agerhat - Svampe 25:12-13.

Petersen, J.H. 1992. Sydhat (Descolea) - en ny hatsvampeslægt i Danmark. - Svampe 25: 32.

Petersen, J.H. 1992. Nye fund af Pigget og Flosset Fluesvamp. - Svampe 26: 22-24.

Petersen, J.H. 1992. Sæsonens art. Filtet Rørhat. - Svampe 26: 52-53.

Petersen, J.H. 1993. Sæsonens art. Flammet Rødblad. - Svampe 27: 52-53.

Petersen, J.H. 1993. Labyrint-Kødporesvamp (Spongipellis delectans) genfundet. - Svampe 28: 55-56.

Petersen, J.H. 1993. Keys to Fennoscandian species of Polyporus. In Hansen & Knudsen: Nordic Macromycetes vol. 2.

Petersen, J.H. 1993. Mykologisk lejr, Anholt 1991. - Low Budget Publishing, 33 pages.

Petersen, J.H. 1993. Mykologisk lejr, Bornholm 1992 - Low Budget Publishing, 35 pages.

Petersen, J.H. 1994. Sæsonens art. Dukatbæger. - Svampe 29: 6-7.

Petersen, J.H. 1994. Grenet Fladhat (Collybia racemosa) - et møde med det eksotiske. - Svampe 30: 23.

Petersen, J.H. 1994. Sæson.art. Grenet Stødsvamp. - Svampe 30: 48-49.

Petersen, J.H. 1994. Mykologisk lejr, Thy & Hanherred 1993. - Low Budget Publishing, 41 pages.

Petersen, J.H. 1995. Introduktion til svampefarver. Svampe 32: 26-31.

Petersen, J.H. 1995. Sæsonens art. Børstefod (Crinipellis scabellus). Svampe 32: 4-5.

Petersen, J.H. 1995. Svamperiget. - Århus Universitetsforlag, 344 pages.

Petersen, J.H. 1996. Foreningen til Svampekundskabens Fremmes farvekort.

Petersen, J.H. 1996. Sæsonens art. Blegrød Champignon (Agaricus semotus). Svampe 34: 8-9.

Petersen, J.H. 1996. Lentaria dendroidea (O.R. Fr.) J.H. Petersen, comb. nov. in Knudsen, H. & L. Hansen (eds.) 1996 Nomanclatural notes to Nordic Macromycetes vol. 1 & 3. - Nordic Journal of Botany 16 (2): 211-222.

Petersen, J.H. 1997. Sæsonens art. Pokal-foldhat (Helvella acetabulum). Svampe 35: 44-45.

Petersen, J.H. 1997. Keys to Fennoscandian species of the Gomphales and the Ganodermatales. In Hansen & Knudsen: Nordic Macromycetes vol. 3.

Petersen J.H. 1997. Park-Sandporesvamp (Coltricia confluens) i Danmark. - Svampe 36: 25-26.

Petersen, J.H. 1997. Sæsonens art. Almindelig Grønskive (Chlorociboria aeruginascens). - Svampe 37: 40-41.

Petersen, J.H. 1998. Sæsonens art. Nålebæger (Desmazierella acicola Lib.). - Svampe 37: 40-41.

Petersen, J.H. 1998. Svamperiget. - Gads Forlag, 344 pages.

Petersen, J.H. 2000. Scutellinia setosa ny for Danmark. - Svampe 41: 34-36.

Petersen, J.H. 2000. Sæsonens art. Boldkaster (Pilobolus). - Svampe 42: 6-7.

Petersen, J.H. 2001. Århundredets mykologiske opdagelser (red.). - Svampe 44: 1-28.

Petersen, J.H. 2001. Det femte rige. - Svampe 44: 24-27.

Petersen, J.H. 2001. Historien om et vidunderligt svampested. - Svampe 44: 42-45.

Petersen, J.H. 2002. Sæsonens art. Kogleskive (Piceomphale bulgarioides). - Svampe 45: 24-25.

Petersen, J.H. 2002. Sæsonens art. Høj Posesvamp (Volvariella gloiocephala). - Svampe 46: 36-37.

Petersen, J.H. 2003. Sæsonens art. Nælde-Stængeltunge (Acrospermum compressum). - Svampe 47: 20-21.

Petersen, J.H. 2003. Sæsonens art. Kugleknoldet Fluesvamp (Amanita mappa). - Svampe 48: 46-47.

Petersen, J.H. & Læssøe, T. 2003. MycoKey 1.0 CDrom.

Petersen, J.H. 2004. Kantarellerne finder man da når jordbærrene modnes. - Svampe 49: 28-33.

Petersen, J.H. 2004. Sæsonens art. Ahorn-Rynkeplet (Rhytisma acerina). - Svampe 49: 34-35.

Petersen, J.H. 2005. Sæsonens art. Almindelig Barksprænger (Vuilleminia comedens). - Svampe 51: 22-23.

Petersen, J.H. 2005. Kend din svamp. - Svampe i verden: 3-9.

Petersen, J.H. 2006. Sæsonens art. Gulmælket Bægersvamp (Peziza succosa). - Svampe 54: 14-15.

Petersen, J.H. 2007. Sæsonens art. Bøgefod-Kulhals (Melanamphora spinifera). - Svampe 55: 7-8.

Petersen, J.H. 2007. Sæsonens art. Herkules-Kæmpekølle (Clavariadelphus pistillaris). – Svampe 56: 12-13.

Petersen, J.H. 2008. Sæsonens art. Tidsel-Rust (Puccinia punctiformis). – Svampe 57: 6-7.

Petersen, J.H. 2008. En kolossal heksering. – Svampe 57: 38-39.

Petersen. J.H. 2009. Sklerotie-Snyltehjerne (Tetragoniomyces uliginosus). – Svampe 59: 36-37.

Petersen, J.H. 2010. Sæsonens art. Elleblads-Brunskive (Rutstroemia conformata). – Svampe 61: 16-17.

Petersen, J.H. 2010. Sæsonens art. Aurora-Rørhat (Boletus bubalinus). – Svampe 62: 10-11.

Petersen, J.H. 2010. Abrikos-Lavkølle (Multiclavula vernalis) – nu i Danmark. – Svampe 62: 56-58.

Petersen, J.H. 2011. Jan Vesterholt 1954-2011. – Svampe 64: 1-3.

Petersen, J.H. 2011. Thomas Brandt 1938-2011. – Svampe 64: 62.

Petersen, J.H. 2012. Mørkstokket Grynskælhat (Flammulaster novasilvensis) fundet på Rønnerne. – Svampe 65: 41-42.

Petersen, J.H. 2012. Vifte-Navlesvamp (Cotylidia pannosa) genfundet efter 151 år. – Svampe 65: 43-44.

Petersen, J.H. 2012. Det efterplaprende navneudvalg – en replik. – Svampe 66: 47-51.

Petersen, J.H. 2013. I svampenes rige. - Gyldendal, 265 pages.

Petersen, J.H. 2013. The Kingdom of Fungi. - Princeton University Press, 265 pages.

Petersen, J.H. 2013. Het Leven van Paddenstoelen & Schimmels. - KNNV Uitgeverij, 265 pages.

Petersen, J.H. 2013. Seeneriigi illustreeritud entsüklopeedia - TEA, 265 pages.

Petersen, J.H. 2014. Blomsterliv – Gyldendal, 185 pages.

Petersen, J.H. 2014. Landbrugslandet – Gyldendal, 185 pages.

Petersen, J.H. 2014. Svampe – du kan spise – Gyldendal, 153 pages.

Petersen, J.H. 2014. Eetbare paddenstoelen – KNNV Uitgeverij, 153 pages.

Petersen, J.H. 2015. Drømmen om en lille økologisk æbleplantage – Gyldendal, 368 pages (in press).

Petersen, J.H. & Lange, C. 1993. De danske karbolchampignoner. - Svampe 28: 11-22.

Petersen, J.H. & Læssøe, T. 2006. MycoKey 2.1 DVD.

Petersen, J.H. & Læssøe, T. 2007. MycoKey 2.2 Download.

Petersen, J.H. & Læssøe, T. 2008. MycoKey 3.0 Download.

Petersen, J.H. & Læssøe, T. 2009. MycoKey 3.2. In Knudsen, H. & Vesterholt, J. Funga Nordica. – Nordsvamp, 965 pages.

Petersen, J.H. & Læssøe, T. 2010. Tomentella atroarenicolor – næsten ny for Danmark. – Svampe 61: 23-24.

Petersen, J.H. & Læssøe, T. 2010. Sej Trådkølle (Typhula uncialis) ny for Danmark. – Svampe 61: 28-29.

Petersen, J.H. & Læssøe, T. 2013. MycoKey 4.0 Download.

Petersen, J.H., E. Rald. & J. Vesterholt 1994. Føroyskir soppar. - 171 pages.

Petersen, J.H. & J. Vesterholt (red.) 1990. Danske storsvampe - basidiesvampe. - Gyldendal, 588 pages.

Petersen, J.H.. & J. Vesterholt. 2003. Danske Frynsesvampe (Thelephora). Svampe 47: 35-42.

Petersen, J. H. & Vesterholt, J. 2008. Key to Genera. In Knudsen, H. & Vesterholt, J. Funga Nordica. – Nordsvamp, 965 pages.

Petersen, J. H. & Vesterholt, J. 2012. Key to Genera. in Knudsen, H. & Vesterholt, J. Funga Nordica. – Nordsvamp, 1083 pages.

Skytte Christiansen, M. & J.H. Petersen 1986. Politikens florabog. - Politiken - 197 pages.

Vesterholt, J., Heilmann-Clausen, J., Lange, C., Læssøe, T. & Petersen, J.H. 2009. Danmarks svampeatlas. – Svampe 59: 1-6.

Vesterholt, J., Heilmann-Clausen, J., Læssøe, T. & Petersen, J.H. 2010. Danmarks svampeatlas. – Svampe 61: 1-15.

Vesterholt, J. & J.H. Petersen 1989-90. The first record of Descolia antarctica Sing. (Basidiomycetes, Agaricales) from the northern hemisphere. - Frodskaparrit 38-39: 77-80.

Vesterholt, J. & Petersen, J.H. 2001. Nøgler til sæksvampe - Ascomycota (1. skivesvampe), 167 pages. Download from here.

Vesterholt, J. & Petersen, J.H. 1993. Lignicolous Aphyllophorales from the Faero Islands. - Windahlia 20: 47-54.

 

Note: older issues of »Svampe« are available from this link.