back
Danske Svampe   |   MycoKey   | Danmarks svampeatlas
Svampenes betydning i naturen
Svampenes vigtigste roller er dels at nedbryde døde planter
dels at fungere som udvidet rodnet for planterne.
Amanita
Cortinarius
Ramariopsis

Svampene er naturens skraldemænd. Hvert efterår når naturen er fuld af døde planterester (blade, urtestængler osv.), rykker svampene ud og begynder at opløse disse. Svampene sender deres hyfer ind imellem de døde celler og udskiller enzymer. Enzymerne opløser plantevævet, og svampene optager de næringsstoffer de skal bruge. Næringsstoffer, der bliver til overs efterlades til andre svampe, insekter og bakterier, der fortsætter nedbrydningen. Når foråret kommer, er det meste af plantematerialet opløst og parat til at blive genanvendt som gødning ved sommerens plantevækst.

Havde vi ikke svampene, ville naturen hurtigt blive dækket af et tykt lag uopløste planterester, og planterne ville ikke have gødning nok til at vokse.

tåge-tragthat
Svampehyfer breder sig ud over et blad (tv), trådfin huesvamp nedbryder netop nedfaldne bøgeblade (midt), mens tåge-tragthat danner en heksering og spiser sig gennem en cocktail af træflis og græs (th).
svampehyfer på blad
trådfin huesvamp
 Svampe som nedbrydere
Mange svampe lever i symbiose med planter – de danner svamperod (eller mykorrhiza). Ved svamperod vokser svampemycelierne sammen med planternes rødder. Da mycelierne strækker sig langt ud i jorden får planterne på denne måde er kæmpestort rodnet. Svampene hjælper herved planterne med at optage næringsstoffer og vand. Som betaling må planten aflevere omkring 20 % af de sukkerstoffer den danner til svampen.

Omkring 80 % af alle danske planter danner svamperod. De fleste af disse er helt afhængige af denne symbiose med svampe – fjerner man svampe-partneren kan planten ikke trives.

Svampehyfer er vokset sammen med et træs fine rodspidser for at danne svamperod (tv), Karl-Johan (midt) og rød-fluesvamp (th) danner begge svamperod med træer.
ektomykorrhiza
Karl-Johan
rød fluesvamp
 Svampe som rodnet for planterne (svamperod)