back
|   start ny bestemmelse   |   søg i MycoKey   |   til Danske Svampe hjem   |    til MycoKey (på engelsk)   |
Svampeleksikon

E: fremvækst af dikaryotiske (n+n) ascogene hyfer fra ascogoniet.
F1-4: DANNELSE AF ASCUS OG SPORER, F1: ung ascus i dikaryo-fase, F2: kernesammensmeltning (karyogami) (2n), F3: en meiotisk deling producerer fire haploide kerner, F4: ved en mitotisk deling fremkommer otte haploide kerner, hvorom meiosporerne dannes.
© Jens H. Petersen/Svamperiget.

A: spredning af haploide (1n) meiosporer.
B: spiring af meiospore til et haploidt mycelie.
C: anamorf fase med spredning af haploide konidier, der spirer til nye mycelier.
D1-4: TYPER AF PLASMASAMMENSMELTNING (plasmogami), D1: overførsel af kerner fra antheridie (an) til ascogonie (as) via trichogyn (tr), D2: overførsel af kerner fra to spermatier (spe) til et ascogonie via et forgrenet trichogyn, D3: plasmogami mellem to udifferentierede celler, D4: dannelse af et ascogonie, der ikke befrugtes (ingen plasmogami – homothalliske arter).
 sæksvampenes livscyklus

 

1n
sporespiring
plasma-
sammen-
smeltninig
B
C
D3
D1
D4
spe
ukønnet formering
n+n
D2
E
frugtlegemdannelse
kernesammen-
smeltning

2n
F1
F2
F3
F4
A
tr
an
as
tr
as
basidiesvampenes livscyklus