back
|   start ny bestemmelse   |   søg i MycoKey   |   til Danske Svampe hjem   |    til MycoKey (på engelsk)   |
Svampeleksikon

Svamperiget (se rigerne . . .)
sæksvampe
basidiesvampe
svamperiget
Typer af sæksvampe-sporer.
sporer
bægersvampe
bægersvamp
ørebægre
ørebæger
morkler
morkel
kernesvampe
kernesvamp
kulmuslinger
kulmusling
sprækkeskiver
sprækkeskive
eksempler på sæksvampe:
 Sæksvampe (Ascomycota)

En sæksvamp er en svamp hvor sporerne dannes i sporesække (asci).

Sporesække er små, kugleformede, kølleformede eller cylindriske celler hvori der dannes otte sporer. Hos de fleste arter afskydes sporerne ved modenhed aktivt og med stor kraft.

Sæksvampene har en livscyklus hvor de skifter mellem en lang haploid, en dikaryotisk og en ganske kort diploid kernefase (mere om cyklus).

Sæksvampene en med sine cirka 45.000 kendte arter den største svampegruppe, men frugtlegemerne er i reglen små og overses let. Et enkelt, dødt bøgeblad kan let huse 5-10 arter af sæksvampe, der er beskæftiget med at nedbryde bladet. Da mange arter er snævert knyttet til bestemte værtsplanter bliver artsantallet stort, men arterne er meget vanskelige at bestemme og der er mange ubeskrevne arter selv i den danske natur.

Typiske sæksvampe er fx bægersvampe, skivesvampe, kernesvampe, trøfler og kulmunde. Mange af de svampe, der kommer på vores madvarer, fx skimmelsvampene Penicillium og Aspergillus, er også sæksvampe.

Se den fantastiske variation i svampefrugtlegemer her.

Amanita
Cortinarius
Ramariopsis

Sporesække.
sporesække
Sporesæk med mørke sporer.
Frugtlegeme med udragende sporesække.
udragende sporesække
sporesæk