back
|   start ny bestemmelse   |   søg i MycoKey   |   til Danske Svampe hjem   |    til MycoKey (på engelsk)   |
Svampeleksikon

Thallus og skålformede frugtlegemer af almindelig væggelav (tv), snit gennem frugtlegeme med grønalger (th)
almindelig væggelav
Skorpelaver i mosaik på kvist.
almindelig væggelav m.fl.
almindelig lungelav
 Lavdannelse (lichenisering)

En lav er en svamp der danner symbiose med grønalger (eller sjældnere cyanobakterier). Svampen danner et væv, der kaldes et thallus, hvori algerne ligger. Svampen giver derved algerne beskyttelse, mens algerne forsyner svampen med sukkerstoffer dannet ved fotosyntese.

I modsætning til andre svampe har laver sjældent et egentligt mycelium. I stedet optager de vand og næringsstoffer fra det regnvand og støv der lander på deres thallus. Derved bliver de meget afhængige af hvilke stoffer, der er i luften og også meget følsomme overfor luftforurening. Ved at undersøge hvilke laver, der findes på en lokalitet, kan man få en ret præcis fornemmelse for lokalitetens luftforurening. Fx påvirkes omgivelserne omkring gylletanke af ammoniakdampe, så bestemte laver forsvinder mens andre trives.

Langt de fleste lavdannende svampe hører hjemme i skivelavordenen, der er en stor gruppe af sæksvampe. De danner både buskformede, bladformede og skorpeformede thalli og har ofte små, skiveformede frugtlegemer.

Laver, der spreder sig ved kønnet formering, har det problem at det er en svampespore uden algepartner, der spredes og spirer. Derfor har den nye lav som første problem at skaffe sig en passende alge til at danne symbiose med. For at omgå det problem, formerer mange laver sin ukønnet. Ved at sprede afbrækkede i småstykker eller små pakker med både svampehyfer og grønalger, har laverne en nem måde at klare spredningen på.

Amanita
Cortinarius
Ramariopsis

almindelig væggelavkæmpeporesvamp
Busklaver: gulhvid rensdyrlav (tv), lakrød bægerlav (th).
lakrød bægerlav
Bladlaver: hunde-skjoldlav (tv), almindelig lungelav (th).
hunde-skjoldlav
gulhvid rensdyrlav