back
|   start ny bestemmelse   |   søg i MycoKey   |   til Danske Svampe hjem   |    til MycoKey (på engelsk)   |
Svampeleksikon

A: spredning af haploide (1n) meiosporer.
B: SPIRING AF MEIOSPORER. B1: spiring til et gærstadie, B2: spiring til et haploidt mycelie.
C: TYPER AF PLASMASAMMENSMELTNING (plasmogami), C1: sammensmeltning af to haploide gærceller, C2: sammensmeltning af to haploide hyfer, C3: sammensmeltning af en haploid spermatie og en hyfe; plasmogamien efterfølges eventuelt af dikaryotisering af det oprindelige, haploide mycelie.
D: fremvækst af et nyt dikaryo-mycelie (n+n), enten fra punktet hvor plasmogamien skete, eller fra det dikaryotiserede mycelie; E: spredning ved ukønnet dannelse af sporer (konidier eller klamydosporer).
F: frugtlegemdannelse.
G-J: BASIDIEDANNELSE, G: dannelse af en ung dikaryotisk basidie. H: kernesammensmeltningen (karyogamien) resulterer i en kort diploid (2n) fase, I: dannelse af fire haploide kerner ved en meiotisk deling, J: de haploide kerner vandrer gennem sterigmerne ud i nyanlagte meiosporer.
© Jens H. Petersen/Svamperiget
 basidiesvampenes livscyklus

 

1n
sporespiring
plasma-sammen-
smeltninig
B1
B2
C1
C2
C3
D
ukønnet formering
n+n
E
F
frugtlegemdannelse
kernesammen-
smeltning

2n
G
H
I
J
A
basidiesvampenes livscyklus