back
|   start ny bestemmelse   |   søg i MycoKey   |   til Danske Svampe hjem   |    til MycoKey (på engelsk)   |
Svampeleksikon
arter
slægt 2
slægt 1
mycelier (individer)
frugtlegemer
hvad er en svamp
 Svampe-arter

En af de mest fundamentale enheder i naturen er arten (de blå ovaler på figuren). Den klassiske biologiske arts-definition siger:

„En art er en gruppe af individer som kan yngle med hinanden og få yngledygtigt afkom”.

Et fint eksempel er hest og æsel. De kan godt nok parre sig så en hoppe kan føde et muldyr, men muldyret er sterilt. Hest og æsel er altså forskellige arter.

Hos planter og svampe er forholdene mere komplicerede, bl.a. fordi de kan lave ukønnet formering og endda somme tider helt har mistet evnen til seksuel formering. Lad os for svampene derfor holde os til en meget simpel definition:

„En svampeart er en gruppe af individer med fælles stamform og med et fælles udseende, der afgrænser dem fra andre beslægtede individer”,

hvor ordet „udseende“ skal læses på den bredest mulige måde, der også omfatter hvad vi kan se med et mikroskop, med en kemisk analyse, osv.

I moderne forskning supplerer man i øvrigt oftest med data om arternes DNA, når man skal finde ud af hvor artsgrænserne går.

Se også opslaget om svampe-individer og svampe-slægter.

 

Amanita
Cortinarius
Ramariopsis

Det hierarkiske system
Vi ordner organismerne i et hierarkisk system. De to niveauer art og slægt er de eneste, der direkte indgår i artsnavnet, men enhver art placeres i en familie, der står i en orden osv., og hver art kan i princippet inddeles i fx underarter og varieteter:

navn eksempel
Domæne Eukarya
Rige Svamperiget
Række Basidiesvampe
Orden Bladhatordenen
Familie Fluesvampfamilien
Slægt Fluesvamp
Art Rød Fluesvamp (Amanita muscaria)
Underart Amanita muscaria subsp. muscaria
Varietet Amanita muscaria var. muscaria
Form Amanita muscaria f. muscaria