Kurser, efterår 2017

 

Begynderkursus
Kurset består af fire ekskursioner på lørdage eller søndage i september, hvor vi ser på svampene der, hvor de helst skal ses, nemlig i naturen. Fire kursusaftener finder sted på Naturhistorisk Museum, (BIO-X lokalerne i bygning 140 med indgang fra vest fra Ole Worms Alle)
hvor der vil være foredrag, og hvor de medbragte svampe vil blive gennemgået. Ekskursionerne kommer til at foregå i skovene ved Århus, Silkeborg, Randers og Skanderborg. Kurset er rettet mod begyndere.
Når man har meldt sig til kurset, kommer der nærmere oplysninger til deltagerne.
Deltagelse i kurset forudsætter medlemskab af foreningen. Man kan melde sig ind hos Henny Tang Lohse, henny@tanglohse.dk
Prisen for husstandsmedlemskab er 150 kr. årligt.
Kursusgebyret er 200 kr., der betales første kursusdag.
Tilmelding senest 26. august til Jens Mårbjerg ( 40980420) (maarbjerg.jens@gmail.com)
Ved tilmelding bedes man oplyse: Navn, adresse, tlf. nummer og e - mail.
Kursusgebyr 200 kr. Man kan benytte mobile pay, når man er optaget på kurset eller betale på første kursusdag.
Mobile pay: Skriv navn og Svampekursus. Send til kasserer Susanne Weiss 22613606

Undervisere:
Kristian Nielsen og 51861178/
Bodil Vestergård 22478488 krisogbodil@gmail.com
Jens Mårbjerg 40980420 maarbjerg.jens@gmail.com
Carsten Brandt 35117292
Jens H. Petersen 20784725 jens@aebletoften.dk

Program
Søndag 3. september Skanderborg Dyrehave kl. 10 - 13 Mødested Centralrenseanlægget, Døjsøvej 1 Husk 200 kr.
Mandag aften 4. september Foredrag: Giftsvampe
Søndag 10. september Tur til Ålum kl. 14 - ca. 16.30
Mødested: Indkørslen til Udskovene i Ålum vest for Randers. Nærmeste postadresse er Gl. Viborgvej 393. Hvis I ikke kan finde det, så ring til Kristian eller Bodil på tlf. 51861178/22478488.

Mandag aften 11. september Foredrag om spisesvampe
Lørdag 16. september Hårup Sande kl. 10 - 13.00
Søndag 17. september Svampedag ved Blommehaven
Mandag aften 18. september Svampenes voksesteder
Søndag 24. september. Ørnereden. kl. 10 - 13.00
Mandag aften 2. oktober Foredrag om Svamperiget


Åbent hus/mandagsaftener
Dette efterår begynder rækken af mandagsaftener den 28. august og slutter den 24. oktober. De varer fra kl. 19.00 til 22.00
De finder sted på Naturhistorisk Museum (BIO-X lokalerne i bygning 140 med indgang fra vest fra Ole Worms Alle)
Hvordan afvikles en typisk mandagsaften?
Begynderholdet samles i et lokale for sig og får et par timers undervisning. Kl. 21.00 bliver de inviteret ind til os andre for at overvære Jens H. Petersens gennemgang af de fremlagte svampe.
For dem, der ikke er på begynderholdet, afholdes 6 temaaftener (ud af de 8 mandagsaftener) i løbet af sæsonen med Jens H. Petersen som underviser. Hvert emne varer fra kl. 19.15 til ca. 20.45. Der er ikke tilmelding, og det er gratis. Når aftenen begynder, spørger Jens H. Petersen, hvem der vil deltage i aftenens emne. Herefter samles de interesserede i den ene ende af lokalet og går i gang. Hvordan det helt nøjagtigt vil foregå er op til Jens, men nøgler kan bestemt ikke udelukkes.
Det vil være en stor hjælp, hvis alle tager svampe med til temaaftenerne.
Programmet er følgende:
4. sept. Skørhatte
11. sept. Mælkehatte
2. okt. ”Svamperiget”. Foredrag sammen med begynderholdet.
9. okt. Vokshatte og køllesvampe
24. okt. Huesvampe
Mikroskopi på mandagsaftener
Torbjørn vil også i år være behjælpelig med mikroskopering og hvad dertil hører af reagenser mm. Han kan ikke være der på alle mandagsaftener.
Torbjørn Borgen Lindhardt (torbjørn.boergen@gmail.com)
Kontaktperson for mandagsaftener: Jens Maarbjerg (40980420) (maarbjerg.jens@gmail.com)


29. september – 1. oktober 2017: Svampemikroskopikursus
Svampekursus for fortsættere. På dette kursus arbejder vi med artsbestemmelse af svampe ved hjælp af nøglekarakterer, mikroskopi incl. snitfarvning, og bestemmelsesnøgler.Hovedvægten vil ligge på de større basidiesvampe, overvejende bladhatte. Man kan naturligvis ikke lære alt i løbet af en weekend; men det er vores mål, at deltagerne gennem en dedikeret indsats bliver i stand til at udbygge arbejdet med svampebestemmelser til gavn for dem selv og på sigt også for dansk mykologi.
Kurset har til formål at:
ï Give den erfarne svampenørd mulighed for at komme videre med sit svampearbejde
ï Lære at bruge svampebestemmelsesnøgler
ï Lære flere svampekarakteristika, farver, brug af farvekort, overflader bedømt med øjet, lup og mikroskopi, hygrofanitet, kemiske reaktioner, sammenligning af almindelige svampelugte ud fra friskt materiale af artstypiske friske svampe med ”velkendt” lugt, fremstilling af sporeafkast og vurdering af dets farve.
ï Vidensdeling blandt kursisterne
Kurset er oprettet i samarbejde mellem Foreningen til svampekundskabens fremme og Naturhistorisk Museum i Århus.
Praktiske oplysninger


Hvem
Svampesamlere med mod på mere.
Du behøver ikke at være ekspert for at deltage i dette kursus, men du skal være forberedt på at lære mere – og at dette arbejde kræver tålmodighed.
Max. antal deltagere 20. Kurset aflyses hvis der er under 10 deltagere

Underviser
Torbjørn Borgen


Hvor
Kurset afholdes på Molslaboratoriet, Nedre Strandkær, Strandkærvej 6, Femmøller, 8400 Ebeltoft


Pris
Dkk 1600 inkl. moms pr. person, for dette får man to overnatninger, alle måltider, rengøring efter kurset samt en enestående mulighed for at blive undervist at én af Danmarks dygtigste mykologer. Der vil i noget omfang være brug for at deltagerne hjælper til med borddækning/afrydning og opvask – vi deles om opgaverne.


Bindende tilmelding
marianne@molslab.dk senest d. 7. september 2017


Overnatning og forplejning
I forbindelse med kurset spiser og overnatter vi på Molslaboratoriet, i to- tre- eller firemandsværelser.
Medbring følgende til kurset
Sengetøj eller sovepose
Håndklæde
Tøj og sko til ude og inde
PC/tablet eller noget andet der kan gå på internettet
Meget gerne mikroskop og gerne med måleokular
Evt. litteratur, svampeforeningens farvekort (hvis du har det)
Svampekurv og kniv
Friske svampe hjemmefra – hvis du kan finde nogle
 
Kemikalier
På kurset sælges kemikalier til svampebestemmelse.


 

 

 

retur til forside