retur til forside 

 

Møder og ture

efterår 2017


Fredag 25. august – søndag 27. august: Weekendtur til Ålborg. Blev opslået i forårsprogrammet. Er lukket for tilmelding.

Mandag 28. august: Første mandagsaften
Temaeftermiddag/aften om fotografering af svampe.
Vil du tage bedre svampefotos? Kom til fotoeftermiddag i vore lokaler på Naturhistorisk museum mandag den 28. august kl. 16. Jens H. Petersen gennemgår basis for gode svampefotografier og vi begiver os derefter ud i Universitetsparken for at afprøve teorierne. Inden mandagsaftenen byder foreningen på en aftensandwich. Medbring eget kamera og stativ.
Tilmelding (af hensyn til madindkøb) senest mandag den 21. august til Susanne Weiss (suwe@mail.tele.dk) (22613606)
Leder: Jens H. Petersen (2078 4725)

Søndag 3. september: Skanderborg Dyrehave med begynderholdet

Søndag den 3. september: Langå Egeskov
På jagt efter hønen, kyllingen og oksetungen.
Egeskovens mange egetræer huser spændende svampe, heraf poresvampe og nogle af dem er endda spiselige. Vi går på jagt efter dem og ser, hvad vi ellers kan finde af svampe i den flotte egeskov.  Vi afslutter turen med en snak om dagens fund.
Mødested: P-pladsen over for Langå Campingplads, for enden af Skovalle, 8870 Langå. Turens varighed fra kl. 10.30 - 12.30
Medbring: Svampekurv og kniv, godt fodtøj og madpakken, hvis du vil nyde den efter turen,
Turen arrangeres i samarbejde med Randers Kommune, Miljø og Teknik og Danmarks Naturfredningsforening.
Turleder: Biolog Pia Boisen Hansen (25441699)

Mandag 4. september: Anden mandagsaften
Begynderholdet: Giftsvampe.
Temaaften om skørhatte.

Lørdag den 9. september 2017 kl. 14 – ca. 16.30. Svampetur til Ørsted Plantage på Norddjursland.
Mødested: P-pladsen ca. 300 meter sydøst for indkørslen til Ørsted Kærvej 12C, 8950 Ørsted.
Vi går en tur i plantagen, som byder på et varieret landskab, hovedsagelig med nåleskov, men også de hedeagtige Ørsted Bakker, samt lidt blandet løvskov. Medbring gerne kaffe/te, som kan nydes under gennemgangen af svampene efter turen.
Turen arrangeres i samarbejde med Byøkologisk Forum i Randers.
Turledere: Kristian Nielsen (tlf. 22478488) og Bodil Vestergaard (tlf. 51861178).

Søndag 10.september: Ålum med begynderholdet

Mandag 11. september: Tredje mandagsaften
Begynderholdet: Spisesvampe.
Temaaften om mælkehatte.

Torsdag 14. september: Skivholme Præsteskov
Der er for få weekends i september, så vi prøver en eftermiddagstur til Skivholme Præsteskov. Mødetid kl. 16.00.
Skoven grænser op til et af Frijsenborgs skovområder, men er ikke omfattet af restriktioner. Der er mange ældre bevoksninger af eg, bøg og nåletræer under vekslende jordbundsforhold. Tidligere er der fundet adskillige arter af rørhat, trompetsvamp, oksetunge og skørhat.
Tilgang: Kommer man fra Aarhus kører man ad Viborgvej til Lading, hvor man drejer til venstre ad Poppelgårdsvej til Skivholme. Her drejer man til højre ad Skyttehusvej. Der er P-plads til højre ud for vejen til nr. 15-17.
NB. Der kan være fugtigt, så tag passende fodtøj på.
Ledere: Anders Lykke og Susanne Weiss. 61330192/22613606)

Lørdag 16. september: Hårup Sande med begynderholdet

Søndag 17. september: Svampedag Blommehaven
Svampeforeningen holder hvert år i september en svampedag i skovene syd for Århus, hvor man kan finde mange forskellige svampe.
I år er det Blommehaven Camping, som har stillet deres festrum til rådighed for os.
Fra kl. 10.00 er alle velkomne til at besøge os og se en udstilling af de svampe, der er fremme. Man kan få en svampesnak med de fremmødte eksperter og købe bøger fra foreningens bogsalg.
Kl. 11.00 og 13.30 vil der udgå svampeture fra Blommehaven.
Kl. 15.00 vil der være en gennemgang af de udstillede svampe med vægt på de giftige og spiselige.
Arrangementet er rettet mod alle interesserede – begyndere og mere øvede.
Kom og se på mangfoldigheden i svamperiget og tag gerne svampe med til nærmere bestemmelse.

Mandag 18. september: 4. mandagsaften
Begynderholdet: Svampenes voksesteder.
Temaaften om slørhatte.

Tirsdag 19. september – mandag 25. september: Nordisk mykologisk kongres

Onsdag den 20. september 2017 kl. 16 – ca. 17.30. Fyraftenssvampetur i Doktorparken i Randers.
Mødested: lige inden for hovedindgangen på hjørnet af Parkboulevarden og Viborgvej
Vi går en lille tur og ser, hvad parken byder på af svampe. Bagefter gennemgår vi høsten. Hvis vi er heldige, er der måske noget spiseligt imellem.
Turen arrangeres i samarbejde med Byøkologisk Forum i Randers.
Turledere: Kristian Nielsen (tlf. 22478488) og Bodil Vestergaard (tlf. 51861178).

Søndag 24. september: Hjermind Skov   
Vi mødes kl. 11  på  P-pladsen i skoven på vej nr. 525 ca. midt imellem Bjerringbro og Ulstrup. Der vil stå en svampekurv i vejkanten. På turen rundt i den afvekslende skov samler vi forhåbentlig mange svampe både til gryderne og bare til at kigge på.
Når vi har spist vore medbragte madpakker, gennemgås de fundne svampe og sorteres efter spiselighed.
Måske kan man også lære nogle nye spisesvampe at kende. Hele arrangementet varer ca. 3 timer.
Det er praktisk at medbringe kniv og kurv.
Turledere:  Susanne Weiss (22613606) og Anders Lykke (61330192)

Søndag 24. september: Ørnereden med begynderholdet

Søndag 24. september: Slåensø
Heldagstur fra kl. 10.00 til ca. 15.00
Mødested på P-pladsen ved søens østlige ende, i venstre side af Svejbækvej, som er en sidevej til Sønderskovvej, der løber gennem hele Silkeborg Sønderskov. Koordinater: Bredde: 56.121476 - længde: 9.628326.
Slåensø er beliggende i et blandet skovområde syd for Borre Sø med afløb til denne gennem Millingbæk. Skoven består fortrinsvis af høj bøgeskov iblandet nåletræer, samt randbevoksning af birk og el langs søen. Hertil kommer stedvis egentlige nåletræsbevoksninger.
Der vil blive mulighed for at se et bredt spektrum af svampe, hvis vi er heldige.
Eksempelvis flere arter af rørhatte inkl. Skønfodet rørhat og Sodrørhat. Snehvid fluesvamp og diverse slørhatte, samt Spiselig- og Tvefarvet Mælkehat. Jordbunden er overvejende sandet morbund, men der er også partier på muldbund med bl. a. Abrikos koralsvamp.
Af spisesvampe findes f.eks. Spiselig rørhat og Tragt-Kantarel, samt Rødgul Pigsvamp.
Af træboende svampe kan i øvrigt nævnes Kæmpeporesvamp og Duftende korkhat.
Medbring mad og drikke, kniv og lup og evt. kurv. Undervejs finder vi et passende sted at spise frokost.
Ledere: Niels V. Mogensen (2963 5686) og Torbjørn Borgen (Torbjoern.borgen@mail.dk)

Mandag 25. september: 5. mandagsaften

29. september – 1. oktober 2017: Svampemikroskopikursus
Se kurser
 
ï Kemikalier
På kurset sælges kemikalier til svampebestemmelse,
Links
Molslaboratoriet www.naturhistoriskmuseum.dk/Molslaboratoriet/P%C3%A5_kursus
Svampe.dk      

Mandag 2. oktober: 6. mandagsaften
Temaaften: Svamperiget. For begynderholdet og hvem der ellers har lyst.

Søndag 8. oktober. Gludsted Plantage
Ekskursion til Gludsted Plantage 11-15
Mødested: Hundeskoven, Gludstedvej 4, hvor Isenbjergvej møder Gludstedvej.
Medbring udstyr til svampesamling, madpakke, drikkevarer og evt. orienteringsudstyr, da Gludsted er en stor skov.
Vi undersøger nåleskovsområderne for pigsvampe, ridderhatte og slørhatte. Af spisesvampe skulle der være gode muligheder for almindelig pigsvamp, tragtkantarel og diverse rørhatte. Der er i de senere år bl.a. fundet orange korkpigsvamp, blålig korkpigsvamp og Hydnellum cumulatum, Tragtformet læderpigsvamp og store mængder af mørk læderpigsvamp. Formålet med turen er udover at genfinde disse arter at se, hvad skoven ellers gemmer på.
Turledere: Morten Strandberg (28439421) (mts@fiberpost.dk) og Torbjørn Borgen (torbjoern.borgen@gmail.dk)

Søndag 8. oktober: Øster Velling Skov
Øster Velling Skov ligger nord for Øster Velling og er et stykke dejlig og afvekslende natur. Skoven er privat ejet. Der er afvekslende bevoksninger af både løvtræer og grantræer, og en spændende flora i skovbunden. På turen vil vi se, hvad vi kan finde af sene efterårssvampe og gennemgår, hvad vi har fundet.
Inden turen er der mulighed for at deltage i gudstjeneste i Øster Velling Kirke kl. 10.30. Derefter er der spisning i Forsamlingshuset (pris 30 kr.). Vi går fra forsamlingshuset til skoven, en tur på ca. 1,4 km. Efter turen er der kaffe og kage i forsamlingshuset kl. ca. 15.30 (pris 20 kr.).
Mødested: Øster Velling Forsamlingshus, Neikilsvej 8, Øster Velling, 8920 Randers NV
Tutrens varighed: Kl. 13 – 15.30
Medbring: Svampekurv, kniv og godt fodtøj. Der kan være meget fugtigt i skoven og på stierne, især efter regn!
Arrangører: Øster Velling Forsamlingshus, menighedsrådet for Øster Velling-Helstrup-Grensten Pastorat og Randers Kommune, Miljø og Teknik,
Yderligere info: Mette Hammershøj, mobil 28 12 66 35. Ingemann Schnetler, mobil 50 54 38 30.
Turledere: Biolog Pia Boisen Hansen (25 44 16 99), Mette Hammershøj og Ingemann Schnetler.

Søndag 8. oktober: Svampejagt på Molslaboratoriet
Svampeåret 2016 gik over i historien som det værste år nogensinde. Men det betyder jo ikke, at vi ikke skal kigge på svampe i 2017! Så kom med, når Molslaboratoriet holder sin årlige og meget populære svampetur. Her vil det være muligt at høre mere om de gode spisesvampe, de farlige forvekslinger og lære kendetegnene på de forskellige svampefamilier.
På denne dag kan du lære, hvordan man finder og (gen)kender de gode spisesvampe, og Molslaboratoriets svampekyndige naturvejleder viser sine egne hemmelige steder frem. Denne dag lister vi rundt på Molslaboratoriets arealer og ser de hemmelige steder, hvor næsten kun naturvejlederen kommer. 
Hvornår: 8. oktober kl. 10.00
Mødested: Molslaboratoriet, Pejsestuen, Strandkærvej 6, 8400 Ebeltoft.
Længde og varighed: Gåtur på ca. 3 km, ca. tre timer.
Medbring: Varmt tøj, godt fodtøj, lidt mad og drikke - og selvfølgelig en lille kniv samt kurv til at samle svampe i.
 Arrangeres i samarbejde med Foreningen til Svampekundskabens Fremme.
Turleder: Naturvejleder Marianne Graversen (20 56 62 12)
Mandag 9. oktober: 7. mandagsaften
Temaaften om vokshatte og køllesvampe.

Søndag 22. oktober: Silkeborg Nordskov
Turen har hovedvægt på spisesvampe, på den årstid er især tragtkantareller aktuelle. Vi mødes kl. 13. på den nye parkeringsplads lige syd for Resenbrokrydset, buslinierne 112, 113 (Aarhus-Silkeborg) og 233 (Silkeborg Randers) er i umiddelbar nærhed. Kommer man med bil fra Aarhus eller Herning ad motorvejen, bruges afkørsel 27 ind mod byen, hvor parkeringspladsen ligger på højre hånd. Fra parkeringspladsen er der 1-1.5 km til området ad Korsdalsvej. Selve terrænet er meget kuperet, domineret af ældre gran, vandrestøvler eller gummistøvler er et must. Medbring feltudstyr, kurv, kniv, lup, noget væske, gerne varmt. Varighed: 3-4 timer afhængigt af forholdene.
Leder Torbjørn Borgen (torbjoern.borgen@gmail.com)

Tirsdag 24. oktober: Sidste ”mandagsaften”.
Temaaften om huesvampe.

Søndag 29. oktober: Glatved Strand
Tur til Glatved Strand efter sene efterårssvampe. Følg vejen fra Hoed til den når udskibningsmolerne ved Glatved Strand. Her mødes vi kl. 11.00 for at tage videre sydpå til de enebærdækkede overdrev og fyrreskoven. Strandoverdrevet er i reglen et meget godt svampested sent på sæsonen. Her er vokshatte på overdrevet, stjernebolde, køllesvampe og andre småsvampe under enebærbuskene og velsmagende mælkehatte i fyrreskoven. Medbring frokost. 
Leder: Jens H. Petersen (2078 4725)

Mandag den 4. december kl. 19.00: Julemøde
Vi mødes til det traditionsrige julemøde, hvor vi dels planlægger forårets arrangementer, dels ser de medbragte digitale billeder (medbring på USB) af årets oplevelser over lidt mundgodt. Husk maks. 20 billeder pr. person!
Igen i år laver vi en anonym fotokonkurrence over de bedste af dette års billeder. Du kan deltage med 3 billeder i hver af de to kategorier ”svampeportræt” og ”svampelandskab”. Der er naturligvis præmier til de bedste billeder. Har du digitale billeder, så aflever/send dem til Jens Maarbjerg senest 1. december (maarbjerg.jens@gmail.com)
Da fotokonkurrencen er en del af det sociale arrangement, kan man kun deltage i fotokonkurrencen, hvis man er til stede til julemødet.
Mødet finder sted på Naturhistorisk Museum (BIO-X lokalerne i bygning 140 med indgang fra vest fra Ole Worms Alle)
Kontaktperson: Jens Maarbjerg (40980420)

Lørdag 16. december 2017 Østershattetur  11.00 -15.00
Denne tur er en "find din egen mad tur". Østershattene sidder ofte højt til vejrs på gamle bøgetræer, men jeg kender nogle steder hvor de er i plukkehøjde.Vi mødes ved Min Købmand i Trustrup kl. 11.00. Herfra kører vi i samlet flok til det sted hvor de er. Medbring godt fodtøj, mad drikke og en stor kurv. Er alleodds imod os, snestorm el. lign. på dagen prøver vi d. 6. jan. 2018 i stedet.
Kontaktperson: Jim Heding (jimbo@godmail.dk)

 


Åbent hus/mandagsaftener

Dette efterår begynder rækken af mandagsaftener den 28. august og slutter den 24. oktober. De varer fra kl. 19.00 til 22.00
De finder sted på Naturhistorisk Museum (BIO-X lokalerne i bygning 140 med indgang fra vest fra Ole Worms Alle)
Hvordan afvikles en typisk mandagsaften?
Begynderholdet samles i et lokale for sig og får et par timers undervisning. Kl. 21.00 bliver de inviteret ind til os andre for at overvære Jens H. Petersens gennemgang af de fremlagte svampe.
For dem, der ikke er på begynderholdet, afholdes 6 temaaftener (ud af de 8 mandagsaftener) i løbet af sæsonen med Jens H. Petersen som underviser. Hvert emne varer fra kl. 19.15 til ca. 20.45. Der er ikke tilmelding, og det er gratis. Når aftenen begynder, spørger Jens H. Petersen, hvem der vil deltage i aftenens emne. Herefter samles de interesserede i den ene ende af lokalet og går i gang. Hvordan det helt nøjagtigt vil foregå er op til Jens, men nøgler kan bestemt ikke udelukkes.
Det vil være en stor hjælp, hvis alle tager svampe med til temaaftenerne.
Programmet er følgende:
4. sept. Skørhatte
11. sept. Mælkehatte
2. okt. ”Svamperiget”. Foredrag sammen med begynderholdet.
9. okt. Vokshatte og køllesvampe
24. okt. Huesvampe
Mikroskopi på mandagsaftener
Torbjørn vil også i år være behjælpelig med mikroskopering og hvad dertil hører af reagenser mm. Han kan ikke være der på alle mandagsaftener.
Torbjørn Borgen Lindhardt (torbjørn.boergen@gmail.com)
Kontaktperson for mandagsaftener: Jens Maarbjerg (40980420) (maarbjerg.jens@gmail.com)

 

retur til forside