retur til forside 

 

Møder og ture

efterår 2018


Mandag 27. august: Mandagsaften nr. 1

Søndag den 2. september: Langå Egeskov kl. 10.30 – 12.30
På jagt efter hønen, kyllingen og oksetungen.
Egeskovens mange egetræer huser spændende svampe, heraf poresvampe og nogle af dem er endda spiselige. Vi går på jagt efter dem og ser, hvad vi ellers kan finde af svampe i den flotte egeskov.  Vi afslutter turen med en snak om dagens fund nede ved åen.
Mødested: P-pladsen over for Langå Campingplads, for enden af Skovalle, 8870 Langå.
Medbring: Svampekurv og kniv, godt fodtøj og madpakken, hvis du vil nyde den efter turen.
Arrangører: Randers Kommune, Udvikling, Miljø og Teknik, Danmarks Naturfredningsforening, Foreningen til Svampekundskabens Fremme.
Turleder: Biolog Pia Boisen Hansen (mobil 2544 1699)

Mandag 3. september: Mandagsaften nr. 2
Temaaften: Skørhatte

Lørdag 8. september: Tolløkke Skov ved Ebeltoft kl. 11.00 – ca. 14.00
Tur til Tolløkke Skov i det sydlige Ebeltoft. Vi mødes inderst i skoven ved pavillonen kl. 11. Herfra går vi skoven rundt og slutter igen ved 14-tiden. Skoven er en gammel fredsskov, en af de eneste på det sydlige Djursland, og den huser en del gamle bøge og ege. Dele af skoven er for nylig ”frikøbt” fra forstlig drift af nationalpark Mols Bjerge.
Adressen for pavillonen er Skovalleen 1, der er en sidevej til Ahlvej.
Turledere: Anna-Klara Kjeldgaard og Jens H. Petersen (2078 4725)

Lørdag 8. september: Ørsted Plantage på Norddjursland kl. 14.00 - ca. 16.30
Mødested: P-pladsen til højre for vejen, ca. 300 meter sydøst for indkørslen til Øster Kærvej 12C, 8950 Ørsted.
Vi går en tur i plantagen, som byder på et varieret landskab, hovedsagelig med nåleskov, men også de hedeagtige Ørsted Bakker, samt lidt blandet løvskov. Medbring gerne kaffe/te, som kan nydes under gennemgangen af svampene efter turen.
Turen arrangeres i samarbejde med Byøkologisk Forum i Randers.
Turledere: Kristian Nielsen (tlf. 2247 8488) og Bodil Vestergaard (tlf. 5186 1178)

Søndag 9. september: Ålum med Begynderholdet

Mandag 10. september: Mandagsaften nr. 3
Begynderholdet: Spisesvampe
Mandag 10. september: Fyraftens-ekskursion: Vestre Kirkegård kl. 16.00
som optakt til Temaaften om Mælkehatte.
Vi mødes med Jens H. Petersen ved Krematoriet på Vestre Kirkegård, Viborgvej 47A, 8210 Århus.

Onsdag 12. september: Vestre Kirkegård kl. 17.00 – ca. 18.30
Fyraftenstur eksklusivt for lærerstuderende med et naturfagligt linjefag. Formålet med svampeturen er at fremme interessen for svampe blandt kommende naturfagslærere.
Turen arrangeres af Svampeforeningen i Østjylland og MUG (mykologisk ungdomsgruppe), foreningens medlemmer er derfor velkomne på turen. Vi mødes lige inden for den sydlige indgang til kirkegården ud mod Vestre Ringgade, Aarhus.
Turledere: Benjamin Bording (tlf. 2552 0006) og en diplomtager i svampebestemmelse.

Torsdag 13. september: Skivholme Præsteskov kl. 16.00
Der er for få weekends i september, så vi prøver igen en eftermiddagstur til Skivholme Præsteskov. Mødetid kl. 16.00.
Skoven grænser op til et af Frijsenborgs skovområder, men er ikke omfattet af restriktioner. Der er mange ældre bevoksninger af eg, bøg og nåletræer under vekslende jordbundsforhold. Tidligere er der fundet adskillige arter af rørhat, trompetsvamp, oksetunge og skørhat.
Tilgang: Kommer man fra Aarhus kører man ad Viborgvej til Lading, hvor man drejer til venstre ad Poppelgårdsvej til Skivholme. Her drejer man til højre ad Skyttehusvej. Der er P-plads til højre ud for vejen til nr. 15-17.
NB. Der kan være fugtigt, så tag passende fodtøj på.
Turledere: Anders Lykke (6133 0192) og Susanne Weiss. (2261 3606)

Søndag 16. september: Skanderborg Dyrehave med Begynderholdet

Søndag 16. september: Heldagstur med Svampeforeningen til Fosdalen og Fosdal plantage
Vi begynder i området ved Fosdalen, der er et smukt og afvekslende landskab. Her er fundet en lang række spændende svampearter bl.a. foldhatte, trøfler (slægten Genea), flere arter af Kantareller og sjældne vokshatte. Bagefter kører vi til Fosdal Plantage. Den gamle ædelgranskov er et Hotspot for sjældne mælkehatte, pigsvampe, ridderhatte mm., stedet er også kendt for en enorm bestand af Snehvid Fluesvamp og Ravsvamp. Sjældne svampe fotograferes, og der indsamles belæg til videre studie. Som afslutning vil der være gennemgang af de indsamlede fund. 
Vi mødes kl. 11 ved Naturcenter Fosdal (vandretursfolder 87). Derfra kører vi til parkeringspladsen ved Lerup Kirke, (hvor der bl.a. er fundet Daddelbrun Vokshat) hvorfra vi går igennem Fosdalen og tilbage igen (rød rute). På et nærmere aftalt tidspunkt kører vi til Fosdal plantage, parkeringspladsen ved Hjortdalvej nord for Rødland Hede. 
Turen slutter ca. kl. 16.
Turleder: Torbjørn Borgen, Sensommervej 142, 8600 Silkeborg, mobil 2442 5475, mail: torbjoern.borgen@gmail.com.

Søndag 16. september: Hjermind Skov kl. 11.00 – ca. 14.00
Vi mødes kl. 11 på P-pladsen i skoven på vej nr. 525 ca. midt imellem Bjerringbro og Ulstrup. Der vil stå en svampekurv i vejkanten. Turen rundt i den afvekslende skov vil denne gang være en anden rute end sidste år, fordi vegetationen har ændret sig meget i den senere tid. Forhåbentlig finder vi mange svampe både til gryderne og bare til at kigge på.
Når vi har spist vore medbragte madpakker, gennemgås de fundne svampe og sorteres efter spiselighed. Hele arrangementet varer ca. 3 timer.
Det er praktisk at medbringe kniv og kurv.
Turledere: Susanne Weiss (2261 3606) og Tove Friis (6150 8565)

Mandag 17. september: Mandagsaften nr. 4
Begynderholdet: Giftige svampe
Mandag 17. september: Fyraftens-ekskursion: Thorsmølle kl. 16.00
som optakt til Temaaften om Slørhatte.
Vi mødes med Jens H. Petersen ved Thorsmølle, Thorsmøllevej 15, 8000 Århus

Onsdag 19. september: Fyraftenssvampetur i Doktorparken i Randers kl. 16.00 – ca. 17.30
Mødested: lige inden for hovedindgangen på hjørnet af Parkboulevarden og Viborgvej.
Vi går en lille tur og ser, hvad parken byder på af svampe. Bagefter gennemgår vi høsten. Hvis vi er heldige, er der måske noget spiseligt imellem.
Turen arrangeres i samarbejde med Byøkologisk Forum i Randers.
Turledere: Kristian Nielsen (tlf. 2247 8488) og Bodil Vestergaard (tlf. 5186 1178)

Lørdag 22. september: Hårup Sande med Begynderholdet

Lørdag 22. september: Hørret skov kl.10.00 – ca. 12.00
Hørret skov ejes af Århus kommune, som vil give skoven en gang "rewilding". Man har indbudt en række personer fra forskellige naturforeninger til at give gode råd, deriblandt svampeforeningen.
Derfor kom og bistå os med at samle svampe og vurdere fremtidens muligheder.
Jeg regner med at turen rundt tager ca. to timer.
Kørselsvejledning: Mødested den lille p-plads i udkanten af skoven. Fra Århus kører man ad Oddervej til Hørret Skovvej (ikke Hørretvej, som ligger nærmere Århus ), ved hestefolden drejer man til højre og til venstre når den slutter. Derefter følger man vejen til man når p-pladsen i kanten af skoven.
Turleder: Anders Harling Lykke, mobil 6133 0192

Søndag 23. september: Svampedag Blommehaven
Svampeforeningen holder hvert år i september en svampedag i skovene syd for Århus, hvor man kan finde mange forskellige svampe.
Også i år har Blommehaven Camping stillet deres festrum til rådighed for os.
Fra kl. 10.00 er alle velkomne til at besøge os og se en udstilling af de svampe, der er fremme. Man kan få en svampesnak med de fremmødte eksperter og købe bøger fra foreningens bogsalg.
Kl. 11.00 og 13.30 vil der udgå svampeture fra Blommehaven.
Kl. 15.00 vil der være en gennemgang af de udstillede svampe med vægt på de giftige og spiselige.
Arrangementet er rettet mod alle interesserede – begyndere og mere øvede.
Kom og se på mangfoldigheden i svamperiget og tag gerne svampe med til nærmere bestemmelse.

Mandag 24. september: Mandagsaften nr. 5
Begynderholdet: Svampenes voksesteder


Søndag 30. september: Ørnereden med Begynderholdet


Søndag 30. september: Øster Velling Skov kl. 13.00 – 15.30
Øster Velling Skov ligger nord for Øster Velling og er et stykke dejlig og afvekslende natur på Nørreådalens skrænter. Skoven er privat ejet. Der er afvekslende bevoksninger af både løvtræer og grantræer og en spændende flora i skovbunden. På turen vil vi se, hvad vi kan finde af svampe, og efter turen gennemgår vi alle svampene.
Inden turen er der mulighed for at deltage i gudstjeneste i Øster Velling Kirke kl. 10.30. Derefter er der spisning i Forsamlingshuset (pris 30 kr.). Vi går fra Forsamlingshuset til skoven, en tur på ca. 1,4 km. Efter turen er der kaffe og kage i Forsamlingshuset kl. ca. 15.30 (pris 20 kr.).
Mødested: Øster Velling Forsamlingshus, Neikilsvej 8, Øster Velling, 8920 Randers NV.
Medbring: Svampekurv, kniv og godt fodtøj. Der kan være meget fugtigt i skoven og på stierne, især efter regn!
Arrangører: Øster Velling Forsamlingshus, menighedsrådet for Øster Velling-Helstrup-Grensten Pastorat og Randers Kommune, Udvikling, Miljø og Teknik.
Yderligere info: Mette Hammershøj, mobil 2812 6635. Ingemann Schnetler, mobil 5054 3830.
Turledere: Biolog Pia Boisen Hansen (mobil 2544 1699), Mette Hammershøj og Ingemann Schnetler.
Tilmelding: Mette Hammershøj, mobil 2812 6635, mail: mette@hammershoj.net senest 23. september (nødvendig af hensyn til spisningen).

Mandag 1. oktober: Mandagsaften nr. 6
Temaaften: Svamperiget. For Begynderholdet og hvem der ellers har lyst.

Mandag 8. oktober: Mandagsaften nr. 7

Mandag 22. oktober: Mandagsaften nr. 8
Temaaften: Overdrevs-svampe.

Søndag 4. november: Glatved Strand kl. 11.00
Tur til Glatved Strand efter sene efterårssvampe. Følg vejen fra Hoed til den når udskibningsmolerne ved Glatved Strand. Her mødes vi kl. 11.00 for at tage videre sydpå til de enebærdækkede overdrev og fyrreskoven. Strandoverdrevet er i reglen et meget godt svampested sent på sæsonen. Her er vokshatte på overdrevet, stjernebolde, køllesvampe og andre småsvampe under enebærbuskene og velsmagende mælkehatte i fyrreskoven. Medbring frokost. 
Turledere: Jens H. Petersen (2078 4725) og Carsten Brandt (3511 7292)

Mandag 3. december: Julemøde kl. 19.00
Vi mødes til det traditionsrige julemøde, hvor vi dels planlægger forårets arrangementer, dels ser de medbragte digitale billeder (medbring på USB) af årets oplevelser over lidt mundgodt. Husk maks. 20 billeder pr. person!
Igen i år laver vi en anonym fotokonkurrence over de bedste af dette års billeder. Du kan deltage med 3 billeder i hver af de to kategorier ”svampeportræt” og ”svampelandskab”. Der er naturligvis præmier til de bedste billeder. Har du digitale billeder, så send dem som billedfiler i højest mulig opløsning (ikke i en samlet PowerPoint præsentation eller PDF-fil) til Benjamin N. Bording senest fredag 23. november (benjamin_nb@hotmail.com). Det skal fremgå tydeligt, hvilke fotos der er til svampelandskabs-disciplinen, og hvilke der er til svampeportræt-disciplinen. Navngiv f.eks. billedfilerne ”svampelandskab1”, ”svampelandskab2” osv. Hvis du bruger GoogleDrev, kan du også dele mappen med dine billeder med Benjamins mail-adresse.
Da fotokonkurrencen er en del af det sociale arrangement, kan man kun deltage i fotokonkurrencen, hvis man er til stede ved julemødet.
Mødet finder sted på Naturhistorisk Museum (BIO-X lokalerne i bygning 140 med indgang fra vest fra Ole Worms Alle)
Kontaktperson: Jens Maarbjerg (4098 0420)

Lørdag 15. december 2018: Østershattetur kl. 11.00 - 15.00
Vi prøver igen. Sidste år var der ingen østershatte i plukkehøjde på 1. tur, men masser på den efterfølgende tur i 6 - 7 meters højde. I år gør vi det omvendt og prøver de høje steder først. Vi mødes kl. 11.00 ved Min Købmand, Århusvej 191A, 8570 Trustrup. Herfra kører vi i samlet flok til det sted, hvor de er. Ring til Jim på dagen eller dagen forinden på 6185 9073, så I ikke kører forgæves. Hvis der ingen svampe er på 1. tur, prøver vi igen lørdag 5. januar 2019.
Turleder: Jim Heding (jimbo@godmail.dk)

 

ÅBENTHUS/MANDAGSAFTENER
Dette efterår begynder rækken af mandagsaftener den 27. august og slutter den 22. oktober. De varer fra kl. 19.00 til 22.00
De finder sted på Naturhistorisk Museum (BIO-X lokalerne i bygning 140 med indgang fra vest fra Ole Worms Alle)
Hvordan afvikles en typisk mandagsaften?
Begynderholdet samles i et lokale for sig og får et par timers undervisning. Kl. 21.00 bliver de inviteret ind til os andre for at overvære Jens H. Petersens gennemgang af de fremlagte svampe.
For dem, der ikke er på begynderholdet, afholdes 5 temaaftener (ud af de 8 mandagsaftener) i løbet af sæsonen med Jens H. Petersen som underviser. Hvert emne varer fra kl. 19.15 til ca. 20.45. Der er ikke tilmelding, og det er gratis. Når aftenen begynder, spørger Jens H. Petersen, hvem der vil deltage i aftenens emne. Herefter samles de interesserede i den ene ende af lokalet og går i gang. Hvordan det helt nøjagtigt vil foregå er op til Jens, men nøgler kan bestemt ikke udelukkes.
Det vil være en stor hjælp, hvis alle tager svampe med til temaaftenerne.
Programmet er følgende:
3. sept. Skørhatte.
10. sept. Mælkehatte. Fyraftens-ekskursion til Vestre Kirkegård for interesserede.
Vi mødes kl. 16.00 med Jens H. Petersen ved Krematoriet
17. sept. Slørhatte. Fyraftens-ekskursion til Thorsmølle for interesserede.
Vi mødes kl. 16.00 med Jens H. Petersen ved Thorsmølle
1. okt. ”Svamperiget”. Foredrag sammen med Begynderholdet.
22. okt. Overdrevs-svampe.

Kontaktperson for mandagsaftener: Jens Maarbjerg (4098 0420) (maarbjerg.jens@gmail.com)

 

retur til forside