retur til forside 

 

Møder og ture

efterår 2019

ØSTJYSK FORÅRSMØDE OG ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Lørdag 9. marts klokken 14:00 afholder vi det østjyske forårsmøde, der afsluttes med den ordinære generalforsamling for Østjysk Lokalafdeling.
Mødet finder sted i BIO-X lokalerne i bygning140 på Naturhistorisk Museum, med indgang (fra vest) fra Ole Worms Alle.

Programmet er følgende:
14:00 Velkomst.
14:05 Mit svampeliv
Tobias Bøllingtoft på 28 år er en meget aktiv amatørmykolog fra København og pt. yngste medlem af Svampeforeningens Hovedbestyrelse. Han fortæller om, hvordan hans interesse for svampe tog sin begyndelse, om sine yndlingslokaliteter, eksperimenter med trøffelrivning i Danmark og om sit forhold til Århusskovene som svampelokalitet. 
14:50 Pause med kaffe og bogsalg.
Kun nyheder bliver automatisk medbragt, men hvis der er andre bøger, du ønsker at se nærmere på, kan du kontakte Poul Erik Brandt (tlf. 5190 9263) i god tid før mødet, så han kan bestille dem. Der er ingen købetvang.
15:20 Svampene i den kommunale naturforvaltning
Peter Lange, der arbejder i natur- og miljøforvaltningen i Silkeborg Kommune, giver eksempler på hvor svampene titter lidt frem i den kommunale forvaltning; naturkvalitetsplan, HNV-værdier, naturkapital, beskyttet natur og kommunen som skovejer. Måske falder der også et par råd om hvordan man som svampekender og forening kan få lidt mere indflydelse?
15:40 Fra It-projektleder til svampediplomholder
Hvordan gik det til, at en relativ succesfuld IT-projektleder endte som naturvejleder med en stor kærlighed til svampe?
Naturvejleder Marianne Graversen fortæller om sit liv med svampe på Molslaboratoriet og i Silkeborgsskovene. Og om hvordan man som naturvejleder må finde sin niche.
16:00 Generalforsamling i Østjysk Lokalafdeling af Foreningen til Svampekundskabens Fremme.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formand Jens Maarbjerg aflægger beretning for 2018 og fortæller om planer for 2019.
3. Kasserer Susanne Weiss fremlægger regnskab for 2018.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er jens Maarbjerg og Tove
Friis.
6. Valg af suppleant. Torbjørn Borgen er suppleant.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant. Karen Møller er revisor, Marianne Graversen er revisorsuppleant.
8. Eventuelt.

Spisning
Efter forårsmødet lø. 9. marts spiser vi på restaurant: Den Rustikke, Mejlgade 20 (www.denrustikke.dk).
Mødetid kl.18, tilmelding senest 3. marts 2019 til Susanne Weiss su.ma.weiss@gmail.com eller 2261 3606.

 

Lørdag 16. marts. Temadag: Behøver biodiversitet kunstigt åndedræt?

Søndag 7. april: Svampetur til Fussingø
kl 10:30-13. Mødested er parkeringspladsen ved Thomas Bakke, nærmeste post- adresse er Vasevej 10, 8920 Randers NV.
Skovene ved Fussingø er meget forskellige i alder og deres historik.
Nogle dele af skovene er stærkt kultiveret og andre dele har ikke været drevet forstligt i mands minde. Birkemosen bag Fussingø Vandmølle er et sådant område, hvor skoven har fået lov til at udvikle sig uden driftslige indgreb.
Skoven rummer altså alle dele af træers livsfaser, lige fra de helt unge træer, over de voksne til de døde og nedbrudte træer. På denne tur vil vi se de forskellige vednedbrydende svampe, en sådan urørt skov kan rumme.
Husk gummestøvler, idet der kan være meget vådt i skovbunden. Medbring frokost.
Turledere: Jens Måbjerg, Jan Højland (2469 3806, jgh@nst.dk) og Pia Boisen Hansen (4181 6722).

Søndag 28. april: Kompedal Plantage
Heldagsekskursion til den statsejede Kompedal Plantage kl. 10-15.
Mødested: P-plads, som ligger på Kompedalvej ca. 1/2 km før lejrbygningerne (koordinater: Bredde 56.22863, Længde 9.29414). Kørselsvejledning: Hvis man tager Engesvang som udgangspunkt, skal man køre ca. 7,5 km nordpå ad A13. Her skal man dreje til venstre ad Kompedalvej, som fører til P-pladsen ved vejens venstre side og til lejrområdet.
Medbring mad og drikke, kniv, lup og evt. kurv.
Vi vil overvejende undersøge nåleskov, domineret af rødgran, hede og græsarealer. På den årstid er der næppe det store antal svampe og slet ikke spisesvampe; men under flere besøg de seneste år har der vist sig at være interessante fund både forår og efterår. Her må nævnes Spiselig Stenmorkel, Udbredt Stenmorkel og Vår-Rødblad.
Hvis tiden tillader det, kører vi herefter i samlet flok til Bøllingsø, hvor bl.a. Naftalinskorpe og Pile-Ildporesvamp kan ses.
Turledere: Niels V. Mogensen (mobil 2963 5686) og Torbjørn Borgen (email: Torbjoern.borgen@mail.dk)

Søndag 12. maj: Skærven
Tur til Skærven ved Løsning, mellem Horsens og Vejle.
Vi mødes på P-pladsen midt i skoven kl. 13. Vest for jernbanen, lige nord for jernbanebroen i Løsning, kører man ind ad grusvejen, helt ned til enden af vejen. Stedet er en gammel råstofgrav, og når vejret tillader det, kan der være mange interessante forårssvampe. Af tidligere fund kan nævnes Quelets foldhat,  Pokal-foldhat, Vårmusseron, Klor-bægermorkel, Kuløkse, Kogleskæls-knoldskive, Naftalinskorpe, Kvist-tandhat og meget mere. Hvis vi er heldige, kan der findes morkler.
Ledere: Jens Maarbjerg (4098 0420) og Jette Anitha Hansen (6130 4133)


Søndag 26. maj: Jenskær og Kjellerup Dal ved Silkeborg
Ekskursion og planlægning af efterårets ture
Vi mødes kl. 11:00 på den store p-plads ved Kærhus (Gjessøvej 49, 8600 Silkeborg) klokken 11:00. På turen vil der være mulighed for at se svampe knyttet til mose, kildevæld, sumpskov og gammel urørt bøgeskov. Stedet er kendt for en imponerende bestand af Gul nøkketunge. Landskabet er utrolig smukt og varieret og en tur værd i sig selv.
Husk gummistøvler, mad og drikke!
Efter turen kører vi hjem til Carsten Brandt og planlægger efterårets ture.
Leder: Carsten Brandt (tlf. 2993 1771) og Torbjørn Borgen
(torbjoern.borgen@gmail.com).


Søndag 2. juni: Påjagt efter Stjernebæger i  Rubjerg Knude Klitplantage   
Vi mødes kl. 11 på den  nordlige P-plads i skoven på Rubjergvej lige nord for nr. hus 256 ca. midt imellem Nørre Rubjerg og Lønstrup. 
Der vil stå en svampekurv i vejkanten 15 min før turen starter. 
Sidste år blev der ikke fundet svampe på denne tur på grund af tørken. Vi prøver igen.
Plantagen er kendt for at være meget kalkrig pga. kalkholdig sand, som flyver ind fra havet og aflejrer sig overalt. Derfor er der en meget stor rigdom af svampe og orkideer. På turen rundt i den plantagen vil vi kigge efter forskellige forårsarter, vi håber at få et gensyn med arter som fx. Vår-Rødblad, Orangegul Ridder-hat, Udbredt Stenmorkel og den prægtige Stjernebæger. Er vi heldige finder vi måske også lidt til kurven, da de spiselige arter Kegle-Morkel og Vårmusseron også er kendt fra plantagen. Vi medbringer madpakker, som indtages i skovbunden undervejs og vi slutter af med atgennemgå de fundne svampe. Hele arrangementet varer ca. 2-3 timer afhængig af hvor mange svampe der er fremme på dagen.
Husk at medbringe kamera, kniv og kurv.
Leder: Erik Arnfred Thomsen (2113 8675).


Mandag 26. august: Mandagsaften nr. 1
Se side ÅBENT HUS/MANDAGSAFTENER/JULEMØDE23.


30. august til 1. september: Weekendtur til Rold Skov

 

 

retur til forside