back
|   start ny bestemmelse   |   søg i MycoKey   |   til Danske Svampe hjem   |    til MycoKey (på engelsk)   |
Modul B

svampe med lameller
(bladhatte)
bladhat
svampe med rør
(rørhatte)
rørhat
svampe med pigge
(pigsvampe)
pigsvamp
svampe med porer
(poresvampe)
poresvamp
kølle- eller koralformede svampe
koralsvamp
svampe, der danner sporerne indvendigt
(bugsvampe)
bugsvamp
Typer af frugtlegemer
 vigtige ting at vide . . .

Selve svampen er det mycelium af tynde, forgrenede tråde, der findes inden i det substrat svampen lever af, fx i jorden, i en træstamme eller på en petriskål hvor man dyrker svampen. Det vi ser komme frem når svampen skal sprede sine sporer er svampens frugtlegemer.

Svampefrugtlegemer kan se ud på mange måder. En meget almindelige type er frugtlegemer med en stok og en hat. Stokken skal hæve hatten op så de sporer, der dannes under hatten kan skydes af for at falde ned og spredes af vinden.

Under hatten sidder et særligt område hvor sporerne dannes. Det er ofte foldet til lameller eller sjældnere til pigge eller rør. Sådan kan der laves en større overflade så der kan dannes mange sporer.

Sporerne er typisk 0,005-0,020 mm (5-20 µm) store. De spredes derfor effektivt med vinden.

Ud over frugtlegemer med hat og stok finder man bl.a. også hyldeformede, hovformede, kølleformede og koralformede frugtlegemer.

En særlig type er svampefrugtlegemer finder man ved arter der danner sporerne indvendig og spreder disse med passiv sporefrigørelse (bugsvampe). Støvbolde er fx helt afhængige af en ydre påvirkning som regn eller hoppende børn for at få sporerne frigjort. Trøfler er afhængige af sultne pattedyr til spredningen og stinksvampe bruger fluer.


Amanita
Cortinarius
Ramariopsis

Svampemycelier på en petriskål

patriskål