back
Danske Svampe   |   MycoKey   | Danmarks svampeatlas
Giftighed og svampe

hveps hugorm
flåt natskygge
Gedehams, hugorm, skovflåt og natskygge – farlige organismer fra den danske natur . . .

grøn fluesvamp sirene-slørhat
To af de farligste svampe, grøn fluesvamp og snehvid fluesvamp. Begge kan være dødeligt giftige hvis man spiser et frugtlegeme, men det er helt ufarligt at håndtere dem – og man kan endda uden fare smage på dem, blot man spytter ud igen.
 Er svampe farlige?

Svampene er ikke farligere end andre organismer. Man kan blive alvorligt syg af hvepsestik, slangebid, skovflåter, giftige planter og giftige svampe, men faren for at blive kørt over på parkeringspladsen foran skolen er langt højere.

Det handler om tillid. Vi er trygge ved blomster, forsigtige overfor insekter og meget mistroiske overfor svampe. Det afspejler præcist vores viden om organismerne – de velkendte er vi trygge ved, de ukendte er omgærdet af mystik. En del af vores velkendte planter er faktisk mindst lige så giftige som de farligste svampe.

Ganske få danske svampe er så giftige at man kan dø ved at spise dem. Det kun grøn fluesvamp og snehvid fluesvamp, der har slået folk ihjel i Danmark, og kun cirka 10 personer er døde af svampeforgiftning indenfor de seneste 100 år. Alle blev de forgiftede ved at spise giftsvampene.

Det er ganske usandsynligt, at skolebørn skulle blive forgiftet af at arbejde med svampe i undervisningen. Langt de fleste arter er helt ufarlige og selv de stærkeste giftsvampe skal spises, for at noget kan gå galt. Derfor skal man ikke bruge gummihandsker eller lignende, når man arbejder med svampe.


Der er to simple regler:
  - lad være med at spise ukendte svampe.
  - vask hænder efter arbejdet med svampene.


Amanita
Cortinarius
Ramariopsis